Een interview over COVID-19 met gynaecoloog Nienke Gorter.

Hoe was het om als gynaecoloog zwanger te zijn en te bevallen?

‘Het is bijzonder om zwanger te zijn en een zwangerschap mee te mogen maken. Ik kon me goed overgeven aan de zorg van de verloskundige. Fijn om zelf van de andere kant mee te maken. Sommige dingen leken mij vooraf heel spannend maar vielen mee, terwijl andere dingen mij juist tegenvielen. Ik realiseerde me dat je wel heel afhankelijk bent van de zorgverlener. En dat de verpleegkundige heel belangrijk is naast je bed voor begeleiding en zorg.’ 

Wat is een van de bijzonderste momenten tijdens je werk? 

‘Tsja, dat is een moeilijke vraag! Een drieling is speciaal of mensen die enige tijd bezig zijn een kind te krijgen en waar het uiteindelijk lukt. Maar het bijzonderste zijn toch de “gewone bevallingen” die je soms ineens erg raken. Waar het eindresultaat geweldig is omdat het allemaal goed is gegaan en een gezond kind ter wereld komt.’ 

Wie zijn er bij de bevalling aanwezig in het ziekenhuis?

‘Als je in het ziekenhuis bevalt wordt je begeleidt door een tweedelijns verloskundige en een gespecialiseerd verpleegkundige. Als Gynaecoloog ben je achterwacht en wordt je betrokken bij een bevalling als dit medisch noodzakelijk. 9 van de 10 bevallingen is de gynaecoloog niet nodig tijdens de bevalling.’ 

Hoe sta je tegen thuis bevallen? 

‘Heel positief, onze eerstelijns verloskundigen zijn hoog geschoold en weten goed wat ze moeten doen. Ze kunnen goed inschatten wanneer het thuis goed kan en wanneer het nodig is om naar het ziekenhuis te gaan. Maar de zwangere kiest uiteindelijk en dat is belangrijk. Kies waar jij je veilig voelt, zonder medische indicatie kies jij!’ 

Ik wil het graag even met je hebben over COVID-19. Dit virus houd veel mensen bezig en dus ook de zwangeren. Wat merk je als gynaecoloog onder de zwangeren? 

‘Het virus roept veel vragen op bij de zwangeren. Bijvoorbeeld, hoe zit het met het ontvangen van bezoek? Mag er nu nog wel iemand mee naar de zwangerschaps controles? En hoe moeten zwangeren zich nu voorbereiden? Voor zwangeren gelden geen andere regels rondom COVID-19 dan de rest van de bevolking. Tot dusver blijkt uit onderzoek dat zwangeren niet ernstiger ziek worden en gelukkig lijkt er geen verhoogde kans op complicaties door het virus tijdens de zwangerschap. Wat dat betreft valt het heel erg mee. Houdt de RIVM richtlijnen aan! Niet meer of minder. COVID-19 is niet overdraagbaar van moeder op kind tijdens de zwangerschap zoals het nu lijkt, want we weten nog niet alles over het COVID-19 virus natuurlijk. Dus als moeder in de zwangerschap COVID-19 heeft kan ze dit niet op haar foetus over brengen. Wel is dat mogelijk als de baby geboren wordt en de moeder op dat moment besmet is met COVID-19. Dan is het wel overdraagbaar. Gelukkig zien we deze situatie heel weinig. Baby’s worden tot nu toe gelukkig ook  niet heel ziek voor zover we tot nu toe gezien hebben.

Wanneer je wel COVID-19 hebt, dan hoef je niet per se in het ziekenhuis te bevallen tenzij je er erg ziek van bent. In de zorg is er dan niet heel veel anders behalve dat zorgpersoneel beschermende kleding aan heeft. Je partner mag gewoon meekomen ook als hij COVID-19 heeft. De regels zijn nu dat tijdens je bevalling je partner aanwezig mag zijn en eventueel als jij dat prettig vind nog 1 iemand anders. De regels kunnen natuurlijk wel veranderen. Op een poliklinische afspraak is het advies vooral alleen te komen. Soms als je de eerste echo hebt, of een belangrijk gesprek hebt met je gynaecoloog, mag je partner mee. Het dragen van een mondkap is in het ziekenhuis verplicht behalve als je gaat bevallen dan hoeft dit niet.’ 

Laat je niet gek maken en kijk naar wat nog wel kan en richt je daar op