Krachtig Bevallen met behulp van NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren. Waarschijnlijk zegt dit je nog niets en daarom zal ik uitleggen wat het inhoud. NLP wordt ook wel de studie van succes genoemd. In de jaren ’70 ontwikkelden Dr. Richard Bandler en John Grinder NLP. Ze raakten geïnteresseerd in persoonlijke ontwikkeling en deden onderzoek naar wat succesvolle mensen zo succesvol maakt. 

Wat is NLP eigenlijk? En hoe kan NLP helpen bij een bevalling?

Ze ontdekten dat dit te maken had met twee onderdelen:

1. De communicatie met jezelf;

Hiermee wordt alles wat je denkt, voelt of je inbeeldt bedoeld. Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat je manier van denken veel invloed heeft op de keuzes die je maakt bewust maar vooral ook onbewust. Het meeste denk en doe je namelijk vanuit je onderbewustzijn. In dit onderbewustzijn liggen heel veel overtuigingen die ervoor zorgen dat je de dingen ziet zoals je ze ziet en ervaart zoals je ze ervaart. Dit is zeker niet altijd “de waarheid”, een ander ziet dit misschien heel anders. Dit komt omdat je als kind in je opvoeding bepaalde dingen hebt aangeleerd of ervaren en wat je hiervan “geleerd” hebt is vervolgens jou referentie geworden. Als kind kopieer je het gedrag en omgaan met emoties van je ouders. Dit is niet slecht alleen werkt soms niet altijd even effectief. Iedereen kent wel het gevoel dat onze gedachtes en emoties ons overkomen en soms identificeren we ons er zo mee dat we denken dat we er helemaal geen invloed op hebben. Maar dit is niet zo. We hebben wel degelijk invloed op onze gedachtes en emoties. De grondleggers van NLP ontdekten dat succesvolle en gelukkig mensen zonder dat ze dat zich beseffen een hele positieve mindset hebben. Deze mensen zijn hier onbewust bekwaam in maar ook wanneer je dat niet bent kun je, bijvoorbeeld door NLP, technieken leren toe te passen om je gedachtes en emoties positiever te krijgen. Bewust maar ook onbewust.

2. De communicatie met anderen

Communiceren doen we vaak door gesproken taal, geschreven taal, lichaamstaal en stemgebruik. Veel mensen zetten gesproken taal, lichaamstaal en stemgebruik volledig onbewust in. Door NLP leer je je bewust te worden hoe je praat, wat je nu eigenlijk zegt (of bedoelt te zeggen) en welke non-verbale bootschappen je uitzend naar een ander. Zo kun je dus ook een ander positief beïnvloeden met gesproken en geschreven taal, je lichaamshouding en stemgebruik. 

Nu zul je misschien nog steeds denken, maar wat heeft dit te maken met een bevalling? Ik zal je vertellen, alles! Want de communicatie met jezelf doe je de hele dag door dus ook gedurende je zwangerschap en bevalling. De overtuigingen die je hierin hebt en de gedachten die hier uit voort komen hebben hoe dan ook invloed op het verloop en de beleving van je zwangerschap, bevalling en kraamtijd.

Bevallen is mindset

Hoe mooi zou het zijn om met behulp van bijvoorbeeld NLP-  technieken je gedachtes en emoties positief te beïnvloeden gedurende je zwangerschap en bevalling? Want tijdens je zwangerschap en bevalling komen er altijd wel gevoelens van spanning, angst of onzekerheid. Dat is ook heel gewoon en hoort er zelfs een beetje bij. Maar hoe fijn zou het zijn als je deze gedachtes, waar je gevoelens uit voortkomen, zou kunnen beïnvloeden waardoor je krachtiger en positiever in je zwangerschap en bevalling staat?