Privacy verklaring

Krachtig Bevallen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven is in deze privacy verklaring.

Gegevens:

http://www.krachtigbevallen.nl
Auteur Francisca Falkena- Yntema
info@krachtigbevallen.nl
KvK nummer:80690238
BTW nummer:NL003484364B24
BIG nummer 89911606430

Persoonsgegevens worden verwerkt met een doel

Krachtig Bevallen verwerkt de persoonsgegevens van de cursist omdat deze de gegevens zelf aan verstrekt. Krachtig Bevallen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken

Krachtig bevallen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: –

  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze informatie en updates
  • Je te informeren over wijzigingen van mij diensten en producten
  • Krachtig Bevallen en zijn eigenaar verwerkt ook persoonsgegevens als het hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Krachtig Bevallen verkoopt jouw gegevens NIET aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cursist of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hoe ik persoonsgegevens beveilig Krachtig Bevallen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@krachtigbevallen.nl